Een therapeutische massage heeft als doel om de lichaamsfuncties weer te normaliseren, stress en spanningen te verminderen en de werking van de zenuwen en de bloedtoevoer in het lichaam te verbeteren. De massage wordt vaak gegeven vanuit een holistisch oogpunt. Holistisch is afgeleid van het woord holos, dat “heel” betekent. Hierbij worden je lichaam en de geest als één geheel gezien. Deze twee zijn met elkaar verbonden. Een ziekte of lichamelijke klacht wordt niet gezien als een op zichzelf staand iets, maar als een uitingsvorm wat zich op meerdere niveaus afspeelt. Je geestelijke toestand is hier dus ook op van invloed. Alle niveaus beïnvloeden elkaar en zijn weer met elkaar in evenwicht. Een verstoring in je evenwicht leidt dan weer tot een lichamelijke klacht. Een energetische massage zorgt ook voor activiteit van het immuun stelsel. Hierdoor vergroot je de weerbaarheid tegen ziekten weer. De massage kan ook zorgen voor een pijnverlichting en ondersteuning van de lymfestroom, waaruit de gifstoffen worden afgevoerd.

 

De massage

In je lichaam bevinden zich allerlei aanknopingspunten waar emoties, spanningen en blokkades samenkomen. Veel therapeutische masseurs werken vanuit een holistisch oogpunt en masseren deze punten. Hierdoor komen de spanningen en emoties los en worden blokkades vrijgemaakt.

Gedurende de massage word je langzaam en ritmische gemasseerd. Hierbij worden etherische oliën gebruikt. De grepen richten zich op de energie. Vaak maakt de masseur gebruik van zijn ervaring en intuïtie. Gedurende de massage wordt er ingespeeld op je klachten. De masseur besteed dan aandacht aan de fysieke klachten, maar ook aan alle andere niveaus. Zoals je mentale gesteldheid, je emotionele toestand en je sociale toestand. Meestal begint de massage op je rug, vanuit er weer naar hoofd en je voet wordt gewerkt. De massage bereikt je rugzenuwen. Deze zenuwen hebben zeer veel invloed op de rest van je lichaam. Ze lopen namelijk naar elk deel van je lichaam toe. Door de rugmassage word je erg ontspannend. Na je rug word je voorkant gemasseerd. Er wordt dan begonnen bij je hoofd van waar er weer langzaam richting onderen, naar je voeten wordt gemasseerd. Deze massage is er niet alleen puur op gericht om je te verhelpen van lichamelijke klachten. Je zult merken dat tijdens deze behandeling ook herinneringen en emoties naar boven komen. Dit is ook weer een doel van de massage. Door deze herinneringen en emoties naar boven te laten komen en er bij stil te staan, worden oude blokkades in je lijf weggenomen. Hierdoor heeft de energie weer ruimte om goed door je lichaam te stromen.


Wanneer therapeutische massage

Aangezien een therapeutische massage vaak gericht is op meerdere lichaamsniveaus kan het helpen bij heel veel klachten en ziektes. Hierbij kan je denken aan rug- en nekpijn, schouderklachten, migraine en rsi. Ook werkt deze massage zeer goed bij chronische patiënten, zoals mensen die reuma hebben of last hebben van spijsverteringsstoornissen. Het verlicht de klachten en de pijn. Verder werkt de therapeutische massage ook echt therapeutisch. Zo zorgt een regelmatige massage ervoor dat je meer inzicht krijgt in je eigen functioneren en jezelf. Hierdoor kan je weer beter omgaan met tegenslagen.